dierenspeciaalzaak tekst spoorzicht tekst

Algemene Verordening Gegevensbescherming

V.O.F. Spoorzicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen

en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.O.F. Spoorzicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze

  zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zij beschreven in deze pivacy

  policy:

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die   

  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens:

- Passende technische en orginisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is:

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

  wijzen en deze respecteren.

Als V.O.F.Spoorzicht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of

in algemenere zin, vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier doen.

Dierenspeciaalzaak Spoorzicht: Stationsweg 20 - 7061 CT - Terborg - T: 0315 324370 E: info@dierenspeciaalzaakspoorzicht.nl
webdesing en hosting: voskotan webservices